FANDOM


 • Excalibur performing Rising Thunder.
 • Excalibur performing Falling Rock.
 • Excalibur performing Smashing Fury.
 • Excalibur performing Pounding Smite.

Shattering Storm là một trong hai Stance mods cho vũ khí dạng Búa, đặc biệt với những cú đập gây nổ lớn.

Được sử dụng cho:

*Biểu thị vũ khí phù hợp với polarity của stance.

Combos

Move Button Combination
Rising Thunder EEEE
Falling Rock EEE Downarrow+E150%2XE250%2X
Smashing Fury E Pause E150%2XE150%Imp.E150%E150%2XE150%
Pounding Smite E RMB + E150%E250%E175%2XE150%2X
Hell's Wave Slide + E
Mountain Chisel In Air + E
Flaying Home Wallrun + E
Final Word Aiming at Downed Enemy + E
    = Normal       = All Targets       = Slam       = Proc
 • PS4 Players E = R1 RMB = R2
 • Xbox Players E = B RMB = RTrigger

Notes

 • Falling Rock đòn đánh thứ 4 khi mà Búa được giơ lên cao quá đầu sẽ gây sát thương với những kẻ địch đang bay tầm thấp, ví dụ như Osprey.
  • Động tác ở lần ra đòn thứ 5 và đòn cuối cùng khi mà búa được giơ cao bằng một tay sẽ gây ragdoll kẻ địch gần đó.
  • Cú đánh ở lần ra đòn thứ 5 và đòn cuối cùng gây 100% bonus sát thương

Trivia

 • Rising Thunder là stance cơ bản cho loại vũ khí dạng Hammer.

Gallery

Media

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.