FANDOM


Serration có tác dụng tăng sát thương cơ bản của tất cả súng chính (trừ Shotgun) lên 15% mỗi Rank, tối đa là 165% ở Rank 10.

Thông số

Rank Effect Điểm tiêu tốn Conclave
0 +15% 4 C20
1 +30% 5 C20
2 +45% 6 C23
3 +60% 7 C27
4 +75% 8 C30
5 +90% 9 C33
6 +105% 10 C37
7 +120% 11 C40
8 +135% 12 C43
9 +150% 13 C47
10 +165% 14 C50

Bản bị hỏng:

Rank Effect Điểm tiêu tốn Conclave
0 +10% 2 C20
1 +20% 3 C20
2 +30% 4 C23
3 +40% 5 C27

Ghi chú

 • Mod này sẽ được tính trước tất cả các Mod tăng sát thương khác. Vì thế tất cả các Mod khác như chí mạng hay sát thương nguyên tố sẽ hưởng lợi từ . Ví dụ như 1 súng gây 18 sát thương mỗi phát và có Rank 9
18 + (18 × 150%) = 45
  • Con số 45 kia sẽ được dùng để tính sát thương nguyên tố.
 • Kết hợp với các Mod khác:
  • Chồng dồn theo số nhân với Faction Damage Mods, tối đa là +214.5% sát thương.
  • Chồng dồn theo số cộng với Heavy Caliber, tối đa là +330% sát thương.
  • Cộng dồn với cả 2 thứ trên với tối đa là +429% sát thương.
 • Sau Rank 5, nâng cấp Mod này sẽ khá tốn kém, tốt nhất hãy nâng cấp các Mod khác trước.
  • Nâng cấp lên Rank 10 ta sẽ cần 432 Uncommon 5 Fusion Core và 894k Credit.
 • Mod này hiện tại là Mod vô dụng nhất game.

Ảnh

Patch History

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.