FANDOM


Serrated Rounds là một Mod độc quyền của PvP cho Rifle chuyển đổi môt lượng sát thương vật lý thành sát thương Slash .

Chỉ số

Rank Converted Damage Cost Conclave
0 5% 2 C1
1 10% 3 C1
2 15% 4 C1
3 20% 5 C1

Cách kiếm

  • Mod này có được khi đạt cấp độ Mistral của Teshin, và với giá ReputationLargeBlack‍10,000.

Ghi chú

  • Vì mod này chỉ chuyển đổi sát thương vật lý, vũ khí gây sát thương ele sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Vũ khí chỉ chuyển đổi một loại sát thương khi sử dụng mod tại thời điểm đó.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.