FANDOM


Seeking Shurikenlà một Warframe Augment Mod của Ash cho phép dùng Shuriken sẽ giảm giáp của đối phương trong khoảng thời gian ngắn.

Thông số

Rank Giảm giáp Thời lượng Phí tổn Conclave
0 35% 2s 6 C5
1 45% 4s 7 C5
2 55% 6s 8 C8
3 70% 8s 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể mua được thông qua rank Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc rank Exalted của Red Veil, và dùng hết ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Chỉ số giảm giáp phụ thuộc vào Power Strength. Để loại bỏ hoàn toàn giáp của đối phương thì Power Strength cần tối thiểu là 43% (không tính Power Strength cơ bản).
    • Đơn giản là có thể sử dụng 2 mod Intensify và Power Drift để không ảnh hưởng tới những chỉ số khác.
  • Thời gian có hiệu lực phụ thuộc vào Power Duration.
    • Trước đó Shuriken chỉ reset thời gian giảm giáp sau mỗi lần sử dụng, nhưng từ sau bản Update 16.9 thì lại cộng dồn hiệu ứng với nhau (cộng dồn khả năng trừ giáp)
  • Những mục tiêu bị ảnh hưởng sẽ hiện một aura màu xanh lá tương tự như hiệu ứng Corrosive b Corrosive.


Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.