FANDOM


Với the Grineer enemy type, xem Seeker.

Seeker là mod tăng Punch Through của pistol lên 0.35 mỗi rank và tối đa là 2.1 tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +0.4m 10 C5
1 +0.7m 11 C5
2 +1.1m 12 C6
3 +1.4m 13 C8
4 +1.8m 14 C9
5 +2.1m 15 C10
Body Units Punctured
Punch Through +0.4 +0.7 +1.1 +1.4 +1.8 +2.1
Humanoid 0 1 1-2 2 2-3 3
Quadruped 0 0 0-1 1 1 1-2

Data may differ due to width variances from dynamic posing.

Ghi chú

Gợi ý

  • Rank 1 Seeker đủ để xuyên qua khiên kim loại của Shield Lancer. Tăng level mod này sẽ giúp bạn kiểm soát đám đông tốt, vì nó xuyên qua xác chết và kẻ địch.
  • Khi sử dụng bất kì vũ khí phụ không phải hitscan nào và sử dụng chúng để chống lại General Sargas Ruk, bạn sẽ gây sát thương nhân lên một cách rõ ràng khi bắn vào các điểm yếu của hắn.

Lỗi

  • Giá trị hiện ở trên thể mod hiện giờ là giá trị không chính xác (lên đến +210 Punch Through khi full rank). Đây hoàn toàn chỉ là hình ảnh tượng trưng, sự ảnh hưởng chính xác của mod được liệt kê ở phía trên.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.