FANDOM


Với the pistol mod, xem Seeker (Mod).

Seeker là lính Grineer đặc dụng với áo giáp màu xanh lục. Ngoài sử dụng Kraken, chúng còn thả Latcher. Kĩ năng này làm cho chúng hiếm khi ở phía đầu của tiểu đội như Lancer, và chúng luôn là mục tiêu bạn cần diệt trước

Ghi chú

 • Grineer SettlementGrineer Forest, Arid SeekerFrontier Seeker dùng Viper, và có mũ với áo giáp màu khác.
 • Seeker ảnh hưởng bởi Mind Control của Nyx hoặc Chaos sẽ thả Latcher đồng minh, làm kẻ địch phân tâm. Dù yếu và chết trong 1 phát bắn của bất cứ lính Grineer nào, Seeker có thể thả rất nhiều Latcher, thứ sẽ thu hút đạn cực kì hữu hiệu.
 • Shadow Seeker không thả Latcher.

Chiến thuật

 • Vì đặc tính né khỏi chiến đấu trực diện, chúng sẽ bật báo động và kích hoạt phong tỏa khu vực nhiều hơn lính khác.
  • Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ phải đối đầu với rất nhiều Latcher thả ra từ 1 tên Seeker trốn ở nơi bạn không thấy.
  • Hãy dùng khoảng thời gian này để đi tìm những tên Seeker.
 • Khi dùng Kraken, như đã được chứng minh theo như chỉ số, Seeker có thể gây sát thương tương đương với 2 tên Lancer, và sẽ còn mạnh hơn ở cấp cao nếu gặp trong chiến đấu trực diện.
  • Và với lượng sát thương Impact lớn, khẩu Kraken sẽ dễ dàng bắn nát Shield chỉ trong vài phát ở cấp cao, nhanh hơn cả Vulkar của Ballista.
  • Kraken có 14 viên 1 băng, và bắn 7 đợt. Hãy để ý khi Seeker nạp đạn để tiêu diệt hắn.

Lời khuyên

 • Lith ở Earth (nhiệm vụ Defense, sau wave 10) xuất hiện nhiều Frontier Seeker. Thích hợp khi làm nhiệm vụ Sands of Inaros.
 • Arid Seeker có thể tìm thấy với số lượng từ 1-3 trên Roche ở Phobos.
 • Arid Seeker Eximus xuất hiện thường xuyên sau wave 10 trên Drunlo, Phobos.
 • Cupid ở Uranus (nhiệm vụ Survival) sẽ xuất hiện một số lượng lớn Seeker nếu ở lại lâu.
 • Seeker xuất hiện nhiều trên Kiste, Ceres (Node kiểm soát bởi Grineer).
 • Cassini, Saturn là nơi thích hợp để Farm Seeker, chúng xuất hiện sau phút thứ 5.
 • Kraken gây nhiều sát thương Impact b.svg Impact, nó rất hiệu quả khi bắn Shield.

Thông tin thêm

 • Seeker được thêm vào trò chơi sau cập nhật vào ngày Valentine 2013, 6.3.
 • Frontier Seeker lúc đầu có hình dạng Seeker luôn đeo kính và áo giáp toàn màu xám.
 • Latcher có thể nhảy lên các gờ, như lính bình thường, và cũng dùng "tư thế tạm dừng" trước khi nhảy giống lính thường.
 • Phiên bản Frontier, Arid, và Drekar dùng Vipers thay vì Kraken.

Chủng lính

Arid Seeker Thông tin chung Thông tin thêm
DesertGrineerMarinePistolAvatar
Tileset Grineer Settlement Codex Scan 20
Vũ khí Viper
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Fusion Core 0.938%
Sawtooth Clip 0.938%
Fast Deflection 0.188%
Killing Blow 0.188%
Shimmering Blight 0.188%
Barrel Diffusion 0.031%
Crushing Ruin 0.031%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 200
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 150
Cấp độ gốc 1

Frontier Seeker Thông tin chung Thông tin thêm
ForestSeeker
Tileset Grineer Forest Codex Scan 20
Vũ khí Viper
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Fusion Core 0.938%
Sawtooth Clip 0.938%
Fast Deflection 0.188%
Killing Blow 0.188%
Shimmering Blight 0.188%
Barrel Diffusion 0.031%
Crushing Ruin 0.031%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 200
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 150
Cấp độ gốc 1

Drekar Seeker Thông tin chung Thông tin thêm
SeaLabHeavySeeker
Tileset Grineer Sealab Codex Scan 5
Vũ khí Viper
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Sawtooth Clip 1.875%
Battering Maneuver 0.188%
Fast Deflection 0.188%
Killing Blow 0.188%
Barrel Diffusion 0.021%
Crushing Ruin 0.021%
Fusion Core 0.021%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 200
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 150
Cấp độ gốc 1

Kuva Seeker Thông tin chung Thông tin thêm
FortressGrineerMarinePistol
Tileset Kuva Fortress Codex Scan 5
Vũ khí Kraken / Sheev Những đồ khác None
Thông số Mod Same as regular version
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 200
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 150

Nightwatch Seeker Thông tin chung Thông tin thêm
NightwatchSeekerFull
Tileset Tactical Alert Codex Scan  ???
Vũ khí Nukor
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod  ???
Cloned Flesh  ???
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor  ???
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc  ???
Cấp độ gốc  ???

Ảnh

 • So sánh giữa Seeker (trái) và Arid Seeker (phải)
 • Seeker trên Grineer Settlement.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.