FANDOM


Scorpion là lính cận chiến nữ của Grineer, chúng sử dụng Machete. Chúng gây sát thương lớn, và có một cái móc để ném vào Tenno và kéo họ đi. Điều này có thể làm chúng trở thành đối tượng gây nguy hiểm đặc biệt khi có hỗ trợ

Chiến thuật

 • Chúng cư xử giống hệt Butcher, nhưng sẽ dùng móc trước khi di chuyển tiếp.
 • Scorpion chạy rất nhanh.
 • Scorpion có thể sử dụng 3 đòn combo nhanh khi liên tục tấn công người chơi.
  • Cho dù vậy, giống mọi lính cận chiến Grineer khác, Scorpion vận sức để đánh phát đầu khá chậm, và rất dễ né.
 • Scorpion có thể kéo người chơi "nằm ngoài bản đồ" (đứng trên hộp hay ở bất cứ chỗ nào không thuộc đường trên bản đồ.
 • Nếu Scorpion bắn móc trượt, mụ sẽ mất 5 giây để kéo móc lại.
 • Thêm nữa, chúng sẽ ngừng kéo khi mục tiêu bị kéo nhận sát thương.

Ghi chú

 • Scorpion gây nhiều sát thương Slash b.svg Slash và sẽ có khả năng gây sát thương trực tiếp vào Health.
 • Bắt đầu từ Update 11.0, khác với Butcher, Scorpion có lượng Armor lớn, giảm nhiều loại sát thương trừ Puncture b PunctureCorrosive b Corrosive.
 • Dùng mod Constitution hay Handspring sẽ giảm thời gian bạn bị kéo.
 • Cái móc được tính là knockdown, vì thế nó không hoạt động với Iron Skin, Warding Halo hay Atlas đứng trên mặt đất.
 • Scorpion ở Flimnap, Phobos có tỉ lệ xuất hiện khá cao

Thông tin thêm

 • Scorpion có thể được đặt tên từ Scorpion từ Series game Mortal Kombat
 • Khá buồn cười rằng, mô tả cũ của Scorpion là "Makes the hurt feel good".
 • Khi mới xuất hiện, cái móc của chúng HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ NÉ ĐƯỢC, chỉ sau khi Forum than trời quá nhiều DE mới sửa lại
 • Scorpion bắn móc vào háng Warframe
 • Drekar Scorpions sử dụng động tác của Butcher không như phiên bản thường, và đôi lúc nếu Client side, phóng móc ra sẽ làm chúng đóng băng.

Lỗi

 • Sau khi cố gắng phóng móc trúng Warframe, chúng có thể sẽ bị kẹt ở tư thế đó vĩnh viễn

Chủng lính

Drekar Scorpion Thông tin chung Thông tin thêm
SeaLabScorpion
Tileset Grineer Sealab Codex Scan 10
Vũ khí Machete Những đồ khác None
Thông số Mod Pressure Point 0.938%

Vitality 0.938%
Diamond Skin 0.563%
80 Endo 0.563%
Heavy Trauma 0.021%
Iron Phoenix 0.021%
Streamline 0.021%

Cloned Flesh 350
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 500
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100
Cấp độ gốc 1

Kuva Scorpion Thông tin chung Thông tin thêm
FortressMacheteWoman
Tileset Kuva Fortress Codex Scan 10
Vũ khí Machete Những đồ khác None
Thông số Mod Same as regular version
Cloned Flesh 150
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 150
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100
Cấp độ gốc 10

Ảnh

 • Scorpion Codex
 • Lỗi mặt hóa đen khi dính proc Cold
 • Codex của Scorpion.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.