FANDOM


Mod Scavenge cho phép Kubrows mở các tủ khóa có hiển thị màu đỏ.

Chỉ số

Rank Cơ hội mở Cost Conclave
0 +15% 0 C10
1 +30% 1 C10
2 +45% 2 C15
3 +60% 3 C20
4 +75% 4 C25
5 +90% 5 C30

Gallery

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.