FANDOM


Các nhà phát triển công nghệ gen của Orokin phát hiện ra khả năng của Kubrow trong việc đào bới có thể sử dụng với mục đích tốt hơn. Họ sớm phát triển một dòng có khả năng phát hiện và thu hồi các vật phẩm giá trị dới lòng đất. Tenno thường dùng chúng để tiếp tế khi trên chiến trường.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.