FANDOM


Safeguard Switch là một Warframe Augment Mod cho khả năng dịch chuyển hoán đổi của Loki, khiến đồng đội miễn nhận sát thương trong một thời gian ngắn sau khi được dịch chuyển bởi Switch Teleport.

Thông số

Cấp Thời lượng Hao tổn Conclave
0 3 giây 6 C5
1 4 giây 7 C5
2 5 giây 8 C8
3 6 giây 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Exalted của Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Bị ảnh hưởng bởi các loại mod thời lượng sức mạnh(Power Duration mod). Thời lượng có thể được đặt lại khi đang ở trạng thái đã kích hoạt. Có thể áp dụng được cùng một lúc trên nhiều đồng đội.
  • Có thể dùng lên những người chơi, Kubrow, và đồng minh khác. Hoàn toàn có thể áp dụng lên Decoy của chính Loki – thử nghiệm gần đây nhất: Bản cập nhật 18.8.1.
  • Bản thân Loki sẽ không được phép miễn sát thương.
  • Lỗi thường gặp: khi Loki dùng Switch Teleport, anh sẽ được dịch chuyển tới được vị trí của mục tiêu nhưng mục tiêu lại không được dịch chuyển ngược lại tới vị trí của anh. Nếu lỗi này xảy ra, Safeguard Switch sẽ không hoạt động.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.