FANDOM


SafeguardWarframe Augment Mod cho Nezha cho phép hắn cast Warding Halo lên đồng minh, mặc dù giảm thời gian kĩ năng.

Chỉ số

Rank Durability Cost Conclave
0 20% 6 C?
1 30% 7 C?
2 40% 8 C?
3 50% 9 C?

Cách kiếm

Có được bằng cách đạt rank General của Steel Meridian, hoặc rank Genius của Cephalon Suda, với giá ReputationLargeBlack25,000  .

Ghi chú

  • Augment này cho phép Warding Halo cast lên người chơi khác, Companions, Specters, và Hostages. Nó cũng hoạt động trên các đội được triệu hồi bằng kĩ năng, như Chroma Effigy, Atlas Rumblers, hoặc Nekros Shadows of The Dead. Cũng có thể cast lên kẻ địch bị Mind Control; kĩ năng sẽ được giữ lại cho đến khi Mind Control nhưng dễ dàng bắn lệch.
    • Nhiều trường hợp có thể hoạt động cùng lúc.
    • Thời gian kĩ năng trên đồng đội có thể được nhìn thấy ở bên cạnh UI của squad dưới dạng phần trăm, tuy nhiên hiện giờ không có cách để biết được lượng máu của của vòng xa luân trên các nhóm khác.
  • Người chơi dưới sự ảnh hưởng của Safeguard sẽ sử dụng hiệu ứng hình ảnh liên quan đến Warding Halo, sử dụng màu năng lượng của Nezha cast nó.
  • Warding Halo trên đồng minh sẽ không bị hủy khi Nezha đi vào trong Nullifier shield.
  • Đi ra ngoài khỏi giới hạn và thiết lập lại sẽ loại bỏ Warding Halo khỏi người chơi nhưng sẽ không loại bỏ khỏi bạn đồng hành.
  • Safeguard không thể cast lên: Pod Defense , trụ bắn Xiphos . (danh sách này cập nhật về những thế không thể nhắm làm mục tiêu)

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.