FANDOM


Một loại khoáng thủy tinh. Phát ra sóng bức xạ.

—Miêu tả trong game

Rubedo là một loại nguyên liệu phổ thông có thể tìm thấy ở các khu vực Phobos, Earth, Pluto, Europa, SednaOrokin Void. Nó thường được nhặt với số lượng từ 15 đến 25 và là nguyên liệu quan trong trong Warframe Chassis và Helmet. Mặc dù Rubedo là loại nguyên liệu phổ thông, đa số tất cả các bản chế tạo đều cần một số lượng lớn.

Các Blueprint cần Rubedo

Nhấn để xem các Blueprint cần Rubedo.
Blueprint Loại Số lượng
Amphis Cận chiến 250
Ceramic Dagger Cận chiến 300
Ether Reaper Cận chiến 1,000
Galatine Cận chiến 500
Gram Cận chiến 300
Fragor Cận chiến 300
Jat Kittag Cận chiến 600
Jaw Sword Cận chiến 300
Pangolin Sword Cận chiến 300
Scindo Cận chiến 300
Ballistica Pistol 1,200
Twin Gremlins Pistol 1,200
Gorgon Rifle 1,000
Hind Rifle 1,200
Soma Rifle 1,200
Vectis Rifle 2,500
Hikou Thrown 600
Ash Chassis Component 300
Banshee Chassis Component 50
Ember Chassis Component 300
Excalibur Chassis Component 300
Frost Chassis Component 300
Frost Prime Chassis Component 300
Loki Chassis Component 300
Mag Chassis Component 300
Nyx Chassis Component 300
Rhino Chassis Component 300
Saryn Chassis Component 50
Trinity Chassis Component 300
Volt Chassis Component 300
Ash Helmet Component 500
Ember Helmet Component 500
Frost Helmet Component 500
Frost Prime Helmet Component 500
Loki Helmet Component 500
Mag Helmet Component 500
Nova Helmet Component 500
Nyx Helmet Component 500
Rhino Helmet Component 500
Trinity Helmet Component 500
Volt Helmet Component 500
Brokk Skin 250
Dagger Axe (Scindo) Skin 1,200
Dagger Axe (Zoren) Skin 750

Market

Có thể mua bằng việc sử dụng 30‍ Platinum64 để đổi lấy 450 Rubedo.

—Miêu tả trong game

Sau Update 9, tất cả các nguyên liệu đều có thể mua trong Market bằng Platinum64 Platinum.

Ngoài lề

  • Rubedo là một từ Latin để miêu tả mày đỏ và được sử dụng trong luyện kim để miêu tả giai đoan thứ tư của Magnum Opus, quá trình tạo ra Philosopher's Stone.
  • Rubedo thô có cấu tạo như muối.
  • Rubedo thô cũng có hình dạng giống như Rhodochrosite.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.