FANDOM


Rifle Scavenger là một Aura tăng số lượng đạn các loại súng trường(Rifle) khi người chơi nhặt lên.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +25% -2* C3
1 +50% -3* C3
2 +75% -4* C3
3 +100% -5* C4
4 +125% -6* C5
5 +150% -7* C5

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Mod này giúp cho những súng có tốc độ bắn cao, mà độ sát thương 1 viên đạn thấp dùng hữu dụng hơn, có thể thay thế Rfile Ammo Mutation trong nhiều trường hợp.
  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số đạn mỗi lần nhặt được sẽ được thêm 600%.
  • 1 mod Rifle Scavenger sẽ tăng số đạn Rifle nhặt dược lên 50 viên 1 hộp thay vì 20 viên 1 hộp khi không dùng mod.

Ngoài lề

  • Măc dù SarynWarframe được thể hiện trong ảnh, polarity của slot aura cô ấy lai là (Vazarin Pol) không trùng với Rifle Scavenger.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Rifle Ammo Mutation, loại mod thường cũng tăng số đạn nhặt được thêm cho Rifle.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.