FANDOM


Rifle Amp là một Aura tăng mức sát thương cho súng trường(Rifle).

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +4.5% -2* C8
1 +9% -3* C8
2 +13.5% -4* C11
3 +18% -5* C14
4 +22.5% -6* C17
5 +27% -7* C20

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Rifle Amp chỉ có tác dụng với những vũ khí lắp được Rifle mod, cho nên cũng có tác dụng với bow, sniper và launcher (Ogris, Penta, vv). Vì lý do đó nên mod không có tác dụng với Shotgun.
  • Rifle Amp tăng vào mức sát thương gốc của súng giống SerrationHeavy Caliber.
    • Mức Sát Thương = Sát Thương gốc ÷ (1 + Serration + Heavy Caliber + Rifle Amp)
    • Theo như trên, ta có thể tính được số sát thương mà Rifle Amp tăng là +10.2% khi chỉ dùng Serration rank cao nhất, và +6.3% khi dùng với Serration rank cao nhất và Heavy Caliber rank cao nhất.
    • Khi tính tính mức sát thương của súng mà không dùng Serration và Heavy Caliber, dùng Corrosive Projection sẽ tốt hơn Rifle Amp nếu armor của địch lớn hơn 134. Nếu ta dùng một loại status có mức sát thương được +75% bonus khi đánh armor, Corrosive Projection sẽ tốt hơn Rifle Amp nếu armor của địch lớn hơn 536.
  • Khi cả 4 người chơi cùng dùng aura, cả team sẽ được +108% mức độ sát thương vào súng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Dead Eye, aura mod tăng sát thương cho Sniper rifle. 


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.