FANDOM


Resource Orange
Resources là những nguyên liệu dùng để chế tác vật phẩm tại Foundry bằng Blueprints. Ngoài Orokin Cell thì những nguyên liệu khác chỉ có thể kiếm tại một số vị trí nhất định tại các hành tinh khác nhau. Resources cũng có thể kiếm được thông qua phần thưởng từ Alert sau Update 9.3.4. Resource từ Alert không có một số lượng nhất định mà thường sẽ nhiều hơn việc chạy đi kiếm bình thường. Tuy nhiên không được áp dụng cho rare resources (nguyên liệu hiếm).


Resource Blue
Resource cũng có những ngoại hình khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng chúng. Ví dụ như Research Resources c màu xanh dương sáng thì Navigators lại có hình dạng quả cầu. Vào Update 17 thì rare resource sẽ có màu xanh lá thay vì màu vàng như trước đó và sẽ phát một tia sáng để người chơi dễ nhận dạng.

Các loại Resources

Resource được phân cấp dựa vào số lượng rớt của chúng trong mỗi lần nhặt và mục đích sử dụng.

Common Resources

Các loại common resource có thể gọi là nguyên liệu thường, mỗi lần nhặt sẽ có số lượng từ 100 trở lên. Chúng rớt từ các tủ khóa, hòm, quái thường và boss.

Uncommon Resources

Các loại uncommon resource có thể gọi là nguyên liệu trung cấp, mỗi lần nhặt có số lượng dao động từ 10 đến 30. Chúng rớt từ các tủ khóa, hòm, quái thường và boss. Một số loại có thể có số lượng từ 50-100 mỗi lần nhặt.

Rare Resources

Các loại rare resource có thể gọi là nguyên liệu cao cấp, số lượng mỗi lần nhặt là 1 và một số loại có thể từ 2 đến 3. Chúng có thể kiếm được từ boss, quái cao cấp, và đôi khi chúng cũng xuất hiện trong tủ khóa và hòm.

Research Resources

Các loại research resource có thể hiểu là nguyên liệu ghép, chúng là một phần của một loại rare resource nhưng phải ghép lại với nhau để ra một món chính. Loại nguyên liệu này dùng để chế tạo các trang bị từ Dojo. (xem thêm tại Research

Navigator

Navigator là những quả cầu dùng để chế tạo các loại chìa khóa đặc biệt. Giống như Research Resources, chúng được liệt kê là dạng thường hoặc hiếm tùy thuộc vào số lượng rớt và số lượng nhặt được. Hiện nay, Nav Coordinates có thể tìm thấy ở các hòm đồ, Lephantis Nav Coordinates chỉ có thể tìm được tại Orokin Derelict. Beacons luôn luôn kiếm được khi giết Guardsman Eximus, hiện tại thì beacon không có mục đích sử dụng sau khi Vay Hek Frequency Triangulator bị xóa khỏi game.

Các vị trí có thể kiếm được nhiều Resources

Các vị trí này được lập nên theo ý kiến của người chơi và cách họ cảm nhận, sẽ không thể chính xác 100%.

Resource Location
Alloy Plate Kiliken (Venus) hoặc Venera (Venus)
Circuits Varro (Ceres) hoặc E Gate (Venus)
Control Module Hyena Pack (Psamathe, Neptune) hoặc Raptor (Naamah, Europa) hoặc Void
Ferrite Lith (Earth) hoặc Apollodorus (Mercury)
Gallium Olympus (Mars)
Morphics The Sergeant (War, Mars) hoặc Captain Vor (Tolstoj, Mercury) hoặc Olympus (Mars)
Neural Sensors Alad V (Themisto, Jupiter)
Neurodes Cyath (Eris) or Xini (Eris)
Orokin Cell Nuovo (Ceres) hoặc General Sargas Ruk (Tethys, Saturn) hoặc Orokin Derelict Survival
Rubedo Drunlo (Phobos) hoặc Eligor (Europa)
Salvage Ara (Mars)
Plastids Ariel (Uranus) hoặc Cyath (Eris)
Polymer Bundle Desdemona (Uranus)
Argon Crystal Void hoặc Councilor Vay Hek
Cryotic Bất kỳ map Excavation nào
Oxium Bất kỳ map Corpus Survival, Mobile Defense, Interception nào
Tellurium Bất kỳ map Archwing Interception nào

Resources theo từng hành tinh

Common Mercury Venus Earth Mars Phobos Ceres Jupiter Europa Saturn Neptune Uranus Pluto Eris Sedna Void Derelict
AlloyPlate64
Alloy Plate
Cryotic
Cryotic
Ferrite64
Ferrite
NanoSpores64
Nano Spores
PolymerBundle64
Polymer Bundle
Salvage64
Salvage


Uncommon Mercury Venus Earth Mars Phobos Ceres Jupiter Europa Saturn Neptune Uranus Pluto Eris Sedna Void Derelict
Circuits64
Circuits
Plastids64
Plastids
Rubedo64
Rubedo


Rare Mercury Venus Earth Mars Phobos Ceres Jupiter Europa Saturn Neptune Uranus Pluto Eris Sedna Void Derelict
ArgonCrystal64
Argon Crystal
ControlModule64
Control Module
Gallium64
Gallium
Morphics64
Morphics
NeuralSensor64
Neural Sensors
Neurode64
Neurodes
OrokinCell64
Orokin Cell


Research Mercury Venus Earth Mars Phobos Ceres Jupiter Europa Saturn Neptune Uranus Pluto Eris Sedna Void Derelict
DetoniteAmpule64
Detonite Ampule
FieldronSample64
Fieldron Sample
MutagenSample64
Mutagen Sample
PigmentPickup2
Pigment
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.