FANDOMResonating QuakeWarframe Augment Mod dành cho Banshee nó tăng sát thương của Sound Quake, phạm vi và năng lượng rút mỗi giây khi hoạt động.

Chỉ số

Rank Damage Range Cost Conclave
0 60 0.5m 6 C5
1 65 0.6m 7 C5
2 75 0.8m 8 C8
3 100 1m 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp độ Partner của The Perrin Sequence, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

  • Cộng dồn lên đến 20 lần.
  • Phạm vi, sát thương cộng thêm và lượng năng lượng rút mỗi giây đều bị ảnh hưởng bởi Power Range, Power StrengthPower Efficiency.
    • Với hầu hết Channeled Abilities, Power Duration cũng ảnh hưởng đến lượng năng lượng rút, nhưng không ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để đạt được cộng dồn.
  • Việc mở rộng bán kính Sound Quake augment này có khả năng từ từ đẩy kẻ địch ra xa, thay vì chỉ khiến chúng loạng choạng.

Gợi ý

  • Với các map có các gờ nhô ra/ hoặc vách đá, có thể sử dụng bán kính mở rộng của Resonating Quake đơn giản là đẩy kẻ địch rơi khỏi vách đá hoặc gờ nhô ra, loại bỏ khỏi bản đồ, giết chết chúng ngay lập tức.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.