FANDOM


Resonance là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Sonar của Banshee ; gây ra một xung Sonar bổ sung với một phần thời gian còn lại của xung gốc trên kẻ địch bị giết bởi một trong số những điểm yếu được đánh dấu.

Thông số

Rank Thời lượng Tiêu tốn capacity Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách kiếm

 • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp độ Partner của The Perrin Sequence, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

 • Xung bổ sung có thời lượng bằng một tỷ lệ phần trăm nào đó thời gian còn lại của xung gốc trên kẻ địch bị giết.
 • Thời gian của các xung bổ xung ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Điều này cho phép kéo dài thời gian của xung ban đầu. Nếu Resonance được kích hoạt như vậy, nó thậm chí có thể tăng thêm hơn nữa, với lượng thời gian bổ sung khoảng 50% thời lượng ban đầu của kĩ năng.
 • Phạm vi của xung bổ sung ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Mỗi xung bổ sung bắt nguồn từ vị trí của mục tiêu bị giết, do đó làm tăng phạm vi ảnh hưởng ban đầu của kĩ năng nếu kẻ địch bị giết nằm ngoài điểm sử dụng kĩ năng ban đầu của Banshee.
 • Các xung bổ sung không đè lên nhau nhưng có thể cộng dồn lên cùng một mục tiêu. Nhiều xung tác động lên cùng một mục tiêu có thể tạo ra nhiều điểm yếu khác nhau cùng một lúc..
 • Resonance không thể được kích hoạt nhiều hơn một lần trong 3s, nếu kẻ địch bị giết trước khi làm mới lần kích hoạt tiếp theo thì kẻ địch đó đơn giản chỉ chết mà thôi và không gây ra xung bổ sung nào.
  • Đôi khi điều này không được áp dụng nếu 2 kẻ địch được giết bởi 2 người chơi khác nhau.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.