FANDOM


Repelling Bastille là một Warframe Augment Mod dành cho Bastille của Vauban đẩy lùi kẻ địch mới khi đạt đến số lượng tối đa mà nó có thể chứa.

Chỉ số

Rank Repel Chance Cost Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách kiếm

Ghi chú

 • Repelling Bastille đẩy lùi kẻ địch tiếp xúc với chu vi của Bastille nếu nó đạt đến sức chứa tối đa. Kẻ địch bị đẩy lùi giống với hiệu ứng của Bounce, và sẽ gây 200 sát thương Magnetic b Magnetic.
  • Kẻ địch sẽ bị ragdoll và sẽ không thể di chuyển trong một thời gian khi đứng dậy.
  • Cơ hội đẩy lùi kẻ địch không không bị ảnh hưởng bởi Power Strength nhưng sát thương đẩy lùi thì có.
 • Repelling Bastille kích hoạt và lôi kéo kẻ địch vào bán kính của Bastille bởi Vortex, khiến cho kẻ địch nằm trong số lượng tối đa dồn lại.
 • Dùng tốt trong nhiệm vụ Infested defense hoặc làm bẫy để chặn các lối đi hẹp.
  • Nhớ rằng cho dù như vậy thì thỉnh thoảng kẻ địch vẫn bị rơi khỏi Bastille hoặc đơn giản hơn là bỏ qua Bastille và đi thẳng vào khu vực. Đây là lỗi liên quan đến bản thân Bastille chứ không liên quan đến augment này.

Các lỗi

 • Hiếm khi, một kẻ địch sẽ bị bật lên chu vi của Bastille thay vì bị đẩy lùi.
 • Đối với Infested, mod này đã bị lỗi một thời gian khá dài đôi khi chúng sẽ rơi khỏi Bastille nếu chúng muốn, bất kể thời gian của Bastille còn bao nhiêu lâu. Như vậy, kẻ địch rơi bên trong chu vi khu vực sẽ không bị đẩy lùi và sẽ ở trong khu vực đó không bị giữ lại hay đẩy lùi bởi Bastille. Kẻ thù có thể tiếp tục tấn công pod, người chơi và đồng minh ở trong khu vực này.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.