FANDOM


Rending Strike là một Nightmare mod thêm vào vũ khí Melee 60% dmgPuncture b Puncture và 80% dmg Slash b.svg Slash.

Thông số

Rank Slash Damage Puncture Damage Điểm Mod Conclave
0 +15% +20% 6 C5
1 +30% +40% 7 C5
2 +45% +60% 8 C8
3 +60% +80% 9 C10

Lưu ý

Ngoài lề

  • Trước đó, thông tin của mod bị viết sai như sau: 

"Convert 15% of energy used to Bonus Damage on next Melee Attack. Store up to +0.2 Bonus Damage". Đã được sửa lại vào update 9.3.

  • Trước đó mod tăng 60% Charge dmg và dmg Puncture b Puncture của melee nhưng đến update13 đã bỏ Charge Attack nên thay vào đó mod tăng dmg Slash b.svg Slash.
  • Đây là mod duy nhất tăng cả 2 loại dmg vật lý.

Bộ sưu tập

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.