FANDOM


Regenerative MoltWarframe Augment Mod dành cho Saryn cho phép hồi máu trong một khoảng thời gian sau khi cast Molt.

Chỉ số

Rank Health per Tick Cost Conclave
0 20 6 C5
1 30 7 C5
2 40 8 C8
3 50 9 C10

Cách kiếm

 • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

 • Saryn mỗi tíc tắc hồi một lượng máu ,10 tíc tắc trong 10s.
 • Lượng máu hồi mỗi tíc tắc ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Thời gian không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Power Duration. Thay vào đó, thời gian hồi máu có thể bị giới hạn bởi thời gian của Molt.
  • Thời gian hồi máu sẽ được giảm để phù hợp với thời gian của Molt nếu thời gian của Molt rơi xuống tầm 9s hoặc ít hơn .
  • Lượng máu hồi mỗi tíc tắc bằng với thời gian hồi máu, trong vài giây, làm tròn lên tối đa là 10s.
  • Ví dụ:
   • Nếu thời gian của Molt dài 20s, Regenerative Molt sẽ hồi lần 10 tíc tắc.
   • Nếu thời gian của Molt dài 9.1s , Regenerative Molt vẫn hồi 10 lần tíc tắc.
   • Nếu thời gian của Molt dài 5.6s, Regenerative Molt sẽ chỉ hồi 6 lần tíc tắc.
 • Hiệu ứng hồi sẽ hết khi hình nhân của Molt bị phá hủy.
 • Regenerative Molt Power Strength tỷ lệ là 0.5 (làm tròn xuống)
  • Max Intensify mang đến thêm 30% Power Strength cơ bản sẽ là 50+15 hp mỗi tíc tắc.
  • Rank 8 Transient Fortitude với 45% Power Strength cơ bản sẽ mang đến 50+22.5 hp mỗi tíc tắc – Có vẻ như bị làm tròn xuống ở trong game bởi vì bạn sẽ nhận thêm 22 thay vì 23

hp mỗi tíc tắc.

Lỗi

 • Tên của augment này từng là Regenerative Moult, sử dụng cách đánh vần của Anh-Anh.

Media


SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.