FANDOM


Mod Reflex Guard cho một cơ hội để Warframe tự động parry tấn công sắp tới.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C1
1 +10% 5 C1
2 +15% 6 C1
3 +20% 7 C1
4 +25% 8 C1
5 +30% 9 C1
6 +35% 10 C2
7 +40% 11 C2
8 +45% 12 C2
9 +50% 13 C2
10 +55% 14 C3

Ghi chú

  • Được thêm vào Update 10.0.
  • Mod này sẽ không chặn tấn công từ phía sau, cú bắn của Railgun MOA , cú nhảy tấn công của Leaper và vụ nổ từ Volatile Runner.
  • Khi sử dụng mod này, nó sẽ tự động chặn laser của Captain Vor's, như trong PS4 trailer.
  • Khi kích hoạt tấn công bằng vũ khí cận chiến, cuộc công kích kích hoạt sẽ không bị chặn. Khi kẻ định đánh bạn bằng vũ khí cận chiến, mod này sẽ chặn cú đánh đó, chỉ cú bắn/công kích sau khi kích hoạt.
  • Nguồn sát thương từ một phạm vi lớn có thể bị chặn, bao gồm Phorid Sonic Scream cũng như Laser Barriers.
  • Khi kích hoạt, animation chặn đòn sẽ ngăn cản một số hành động khác như bắn.

Lỗi

  • Nếu dùng và kích hoạt trong 2 bài test Mastery đầu, animation sẽ kích hoạt một vũ khí cận chiến vô hình (như không được đeo) và khiến cho người chơi không thể hoàn thành bài test, họ không thể chuyển về các loại vũ khí cần thiết để hoàn thành bài test.
  • Vào Update 10.1, bạn có thể bị kẹt trong animation. Cần thực hiện một cú đánh cận chiến để sửa. Dùng mod này cùng với Reflection chóng lại trụ bắn của Corpus có thể khiến WARFRAME client crash.

Gallery

Media

Warframe Block Captain Vor's Laser, Like In The Trailer!

Warframe Block Captain Vor's Laser, Like In The Trailer!

Auto-blocking Vor's Laser (with good blocking build as well)

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.