FANDOM


Rakta Cernos
SyndicateRVCernos
Thông tin chung
Chỗ lắp Weapon
Loại vũ khí Weapon
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 112.5
Puncture wPuncture 6.25
Slash wSlash 6.25
Chém mạnh
Impact wImpact 225.0
Puncture wPuncture 12.5
Slash wSlash 12.5
Tốc độ tụ 0.25 giây
Bạo kích 35.0%
Khác
Ra mắt tại Update 17.3
Loại vũ khí khá phù hợp cho những kẻ thích đâm chọt.

Rakta Cernos là loại vũ khí được sửa đổi từ Cernos ,chúng là loại cung đặc biệt từ phe Red Veil. Là loại vũ khí có khả năng charge(khả năng tụ để tạo ra 1 phát bắn) nhanh nhất trong tất cả cả loại vũ khí, đi kèm với việc được tăng base damage(sát thương gốc chuẩn) , tỉ lệ gây ra hiệu ứng(gây ra các sát thương element) , và có khả năng thiên phú từ Blight .

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Impact b.svg Impact damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương gốc lớn.
 • Có thời gian chagre rất tốt (thời gian chagre ít nhất trong tất cả các loại vũ khí 0.25 giây).
  • Hầu hết các loại cung khác khi sử dụng đều yêu cầu các mod tăng tốc độ bắn(fire rate) để làm giảm thời gian chagre , riêng Rakta Cernos thì không.
 • Tỉ lệ chí mạng cao.
 • Có sẵn 1 slot Madurai Pol polarities và 1 slot Naramon Pol polarity.
 • Có thêm khả năng thiên phú từ Blight .
 • Với mỗi phát bắn Chagre shot sẽ có thêm hiệu ứng Punch Through.
  • Có thể bắn được nhiều mục tiêu trên 1 đường thẳng.
 • tạo ra tâm chuẩn(tăng độ chính xác) khi ngắm RMB.

Bất lợi:

 • Lượng sát thương Puncture b PunctureSlash b.svg Slash thấp – khả năng kém khi phải gặp phải armorhealth.
 • Hiệu ứng Blight(hiệu ứng từ Blight) sẽ gây tiếng động cho kẻ địch ở xung quang, làm mất hiệu ứng ám sát nhận được.

So sánh:

 • Rakta Cernos, so sánh với Cernos:
  • Lượng sát thương gốc lớn hơn (250.0 vs. 200.0)
   • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage cao hơn (225.0 vs. 180.0)
   • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage cao hơn (12.5 vs. 10.0)
   • Lượng sát thương Slash b.svg Slash damage cao hơn (12.5 vs. 10.0)
  • Khả năng chagre ngắn hơn (0.25 vs. 1.0)
  • Tỉ lệ gây hiệu ứng sát thương element cao hơn (15.0% vs. 10.0%)
  • Được có sắn 1 slot Madurai PolNaramon Pol polarities.
  • Có khả năng thiên phú từ Blight .
  • Tốc độ bay của mũi tên nhanh hơn

Cách lấy

 • Rakta Cernos có thể mua được bằng cách đạt mức Rank Exalted với phe Red Veil, và chi ra ReputationLargeBlack‍125,000 điểm syndicate để mua. Giống như toàn bộ Syndicate Weapons, Rakta Cernos sẽ không được đưa vào danh sách những món đồ được tặng miễn phí khi bạn đat tới mức rank Exalted .
 • Vũ khí Syndicate còn có thể có được thông qua hệ thống Trading, tuy nhiên chỉ áp dụng với unranked và không có FormaOrokin Catalyst được nhét vào.

Lưu ý

 • Hiệu ứng thiên phú từ Blight trên Rakta Cernos có thể hủy bỏ hiệu ứng nhận được từ Stealth Affinity Bonus-được xác nhận từ gameplay, và cũng như khả năng sát thương xuyên tâm nhận được từ Viral b Viral damage cũng không được tính là stealth kill(ám sát) kể cả khi giết toàn bộ kẻ địch trong khoảng cách vừa tầm.

Mẹo

 • Rakta Cernos có thể đạt mức tỉ lệ chí mạng lên đến 100% khi lắp max ranked mod Point Strike và mod Critical Delay với lượng rank cần tối thiểu là 4 .

Hình ảnh

Rakta Cernos Skins

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.