FANDOM


Rage là một Warframe mod chuyển đổi phần trăm Health nhận sát thương thành Energy.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 6 C30
1 +20% 7 C30
2 +30% 8 C40
3 +40% 9 C50

Notes

 • Áp dụng lên lượng máu mất từ hiệu ứng status sát thương theo thời gian và sát thương bỏ qua khiên.
 • Không không chuyển đổi máu mất do tự gây sát thương hoặc bẫy laser ở trong Orokin VoidOrokin Derelicts.
 • Không chuyển đổi máu mất từ Vampire Nightmare Mode và rút máu bởi thiếu oxi trong nhiệm vụ Survival .
 • Năng lượng nhận từ Rage được áp dụng trước khi giảm sát thương từ đỡ.

Gợi ý

 • Rất hiệu quả khi sử dụng với Warframes có giá trị Health cao như Ash, Inaros, Mesa, hoặc Saryn.
  • Inaros nhận được lợi ích nhiều nhất từ Rage vì không có khiến, có nghĩa là bất kì khi nào nhận đòn đánh thì sẽ ngay lập tức chuyển đổi thành năng lượng.
 • Có thể sử dụng với life steal hoặc hiệu ứng hồi máu để tái tạo nguồn năng lượng.
  • Đi cặp tốt với Life Strike trên vũ khí cận chiến, cho phép bất kì lượng máu nào bị mất sẽ được phục hồi.
  • Cho phép vòng sóng hồi máu lặp lại cho Valkyr liên quan đến kĩ năng Hysteria .
  • Nhận lợi ích lớn từ kĩ năng hồi máu của TrinityOberon.
  • Tăng một lượng thời gian cho Wukong kháng chết thông qua Defy.
 • Nếu người chơi có sử dụng Quick Thinking và bị gây sát thương chết người, lượng năng lượng đạt được sẽ chuyển đổi trở lại thành lượng máu khẩn cấp.
 • Sử dụng Decaying Dragon Key sẽ giảm thời gian cần thiết trước khi Rage có hiệu lực.

Lỗi

 • Rage không nhận năng lượng nếu bị tấn công bởi Arc Traps
 • Trong khi Rage đôi khi rơi ra bởi Tenno Specter trong cuộc xung đột Dark Sector, mod sẽ không được thêm vào thùng đồ .

Gallery

Media

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.