FANDOM


Quests là một chuỗi nhiệm vụ liên tục với các kiểu chơi khác nhau và cho người chơi phần thưởng đặc biệt cho mỗi Quest được hoàn thành, ngoài ra nó còn cung cấp cho người chơi về cốt truyện cũng như truyền thuyết về Warframe. Một vài Quest như Vor's Prize là trượng hợp bắt buộc người chơi phải làm khi mới tham gia game, một số khác thì có thể chọn lựa làm hay không (ví dụ như Hidden MessagesHowl of the Kubrow). Để kích hoạt Quest thì bạn cần tiến đến Codex nằm ở phía bên phải nếu nhìn từ Navigation tại Liset, chọn mục Quest và nhiệm vụ bạn muốn làm sau đấy nhấp vào 'Begin Quest'.

Lỗi

  • Đôi lúc sau khi hoàn thành một bước của nhiệm vụ thì bước kế tiếp không được mở ra khi trở về Orbiter. Người chơi nên thoát khỏi game và sau đấy vô lại để sữa cái lỗi thường xuyên xảy ra này.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.