Nâng cao tinh thần Grineer trong khi làm yếu đi kẻ địch.

 

Propaganda Drone là thiết bị bay của Grineer với cánh đập trông giống đàn phong cầm, chúng được thả ra bởi Vay Hek Terra Frame, và có kĩ năng tăng chỉ số cho lính Grineer trong khi làm Tenno yếu đi. Chúng nhìn giống hệt Orbital Strike Drone, nhưng lại có màu xanh.

Ghi chú

Lời khuyên hữu ích

  • Propaganda Drone phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt vì chúng làm yếu người chơi trong khi tăng sức mạnh cho Vay Hek và các tên lính Grineer khác.

Trivia

  • Không giống các loại máy móc của Grineer khác như RollerRegulator có loại Health là Machinery, thì Propaganda Drone lại là Robotic.
  • Mind Control sẽ làm cho chúng tăng sức mạnh cho đồng đội và làm yếu kẻ địch. Ngoài ra nó còn giúp Tenno hòi lại 3 Health/giây.
  • Gift Of The Lotus Alert ngày 23/1/2015 là một nhiệm vụ chỉ có Propaganda Drone là kẻ địch duy nhất.

Chiến thuật

  • Vay Hek có thể gọi ra 2 Propaganda Drone trong cùng một thời điểm, chúng sẽ bay lơ lửng chầm chậm gần mặt đất. Chúng sẽ tỏa ra hào quang giúp tăng sát thương và phòng thủ của lính Grineer ở gần. Và cùng lúc đó, chỉ số Shield tối đa của Tenno sẽ giảm.

Variants

Disruptor Drone Thông tin chung Thông tin thêm
VayHekPropagandaDrone.png
Tileset The Law of Retribution (Nightmare) Codex Scan 10
Vũ khí Morale Booster
Shield Scrambler
Nullifier Field
Những đồ khác None
Thông số Mod None
Robotic 200 (Eximus)
Electricity b.png+ Impact b.png- Puncture b.png- Slash b.png-- Heat b.png-
Cold b.png- Toxin b.png-- Blast b.png- Radiation b.png- Gas b.png-
Magnetic b.png- Viral b.png- Corrosive b.png-
Ferrite Armor 25 (Eximus)
Puncture b.png+ Corrosive b.png+ Impact b.png- Slash b.png-- Heat b.png-
Cold b.png- Electricity b.png- Toxin b.png- Blast b.png-- Radiation b.png-
Gas b.png- Magnetic b.png- Viral b.png-
Cấp độ gốc 1

Disruptor Drone là loại thiết bị bay đặc biệt của Grineer, chúng chỉ xuất hiện trong chế độ Nightmare của The Law of Retribution. Là một "Lính" hỗ trợ, chúng tỏa ra một lớp bong bóng Nullifier trong khi bay khắp bản đồ. Giống bong bóng của Isolator Bursa, người chơi có thể bắn xuyên qua nó. Tuy vậy theo như Update 18.0 không phải Hitscan mới có thể gât sát thương từ ngoài bong bóng. Chưa biết đay có phải lỗi không.

They were added in Update 16.5.

Patch History

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.