FANDOM


Prolonged Paralysis là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Paralysis của Valkyr; làm tăng thời gian choáng cho kĩ năng Paralysis, cũng như từ từ kéo chúng về phía cô.

Thông số

Cấp độ Thời lượng thêm Hao phí Conclave
0 50% 6 C5
1 100% 7 C5
2 150% 8 C8
3 200% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua dược khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Thời gian tăng thêm ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Việc kéo kẻ địch lại gần không phải là tức thời.
  • Phạm vi kéo cơ bản là 5m và bị ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Những kẻ địch bị hút sẽ bị thiết lập Ground Finishers.

Ngoài lề

  • Lúc mới xuất hiện, Prolonged Paralysis làm kẻ địch dễ bị Finishers chứ không phải Ground Finishers. Điều này đã được thay đổi ở Update 15.5, và kết quả thu được là người chơi ít khi bị rơi ra khỏi bản đồ.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.