FANDOM


Prisma Tetra
PrismaTetra
Thông tin chung
Chỗ lắp Primary
Loại vũ khí Assault Rifle
Kiểu bắn Auto
Chỉ số
Độ ồn Alarming
Tốc độ bắn 7.08  đạn/giây
Băng đạn 60 đạn
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 7.0
Puncture wPuncture 28.0
Khác
Polarities None
Lại con hàng nhem nhuốc khác đến từ thanh niên bait đồ Baro Ki'Teer.

Prisma Tetra là loại vũ khí Prisma phiên bản của Corpus Tetra, với lượng sát thương,tốc độ bắn,khả tăng tích tụ hiệu ứng sát thương element,khả năng chí mạng cao hơn.

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Puncture b Puncture damage.

Lợi thế

 • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage cao – hiệu quả tốt khi chống lại armor.
 • Lượng sát thương cho mỗi phát bắn tốt. 
 • Tỉ lệ gây sát thương element tốt.
 • Khả năng chí mạng hợp lí.

Bất lợi:

 • Tốc độ bắn chậm so với mặt bằng chung các loại vũ khí khác.
 • Lượng sát thương Slash b.svg Slash damage thấp – không hiệu quả khi chống lại health.

So sánh:

 • So sánh với Tetra:
  • Lượng sát thương gốc (35.0 vs. 30.0).
   • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage cao hơn (7.0 vs. 6.0).
   • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage cao hơn (28.0 vs. 24.0).
  • Tốc độ bắn nhanh hơn (7.08 vs. 6.7).
  • Tỉ lệ chí mạng cao hơn (10.0% vs. 2.5%).
  • Sát thương chí mạng cao hơn (2.0x vs. 1.5x).
  • Tỉ lệ gây hiệu ứng sát thương element cao hơn (15.0% vs. 10.0%).
  • Độ giật thấp.
  • Tốc độ đạn bay nhanh.

Weapon Loadouts

Cách lấy

 • Prisma Tetra mua được từ Baro Ki'Teer ở tại Tenno Relay với giá 50,000‍ Credits64PrimeBucks‍400. Tuy nhiên Baro Ki'Teer sẽ thay đổi mặt hàng cho mỗi lần đến nên không chắc nó sẽ xuất hiện trong các lần tiếp theo.
 • Giống như Syndicate Weapons, unranked Prisma Tetras không có FormaOrokin Catalysts có thể đem đi giao dịch được.

Mẹo

Ngoài lề

 • Là loại vũ khí đầu tiên của corpus có đầu ngữ "Prisma".

Media

Prisma Tetra Skins

Xem thêm

 • Tetra, Mặt hàng gốc
 • Prisma, the prefix of the weapon
WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.