FANDOM


Prisma Skana
PrismaSkana
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 5.3
Puncture wPuncture 5.3
Slash wSlash 24.5
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol
Ra mắt tại Update 16.6.2
1 mặt hàng kinh doanh khác từ con hàng Baro Ki'Teer.

Prisma Skana là loại vũ khí Prisma đặc biệt được tạo ra từ Skana, với việc được nâng cấp tốc độ đánh,tỉ lệ chí mạng và sát thương chí mạng.

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Slash b.svg Slash damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương Slash b.svg Slash damage cao – tốt khi chống lại Infested, FleshCloned Flesh.
 • Có thể sử dụng Bright Purity mod.
 • Stance có thêm ô Madurai Pol polarity, hợp với Crimson DervishVengeful Revenant stances.
 • Tỉ lệ chí mạng cao.
 • Slam attacks hất tung kẻ địch lên.
 • Sở hữu khả năng đặc biệt khi chém quay, có thể chống lại các tác động phụ gây ra từ kẻ thù như gây lảo đảo hoặc bị đánh ngã.

Bất lợi:

 • Lượng sát thương gốc nhỏ.
 • Chỉ có thể tấn công 1 kẻ địch khi mà không lắp stance mod.

So sánh:

 • So sánh với Skana:
  • Tỉ lệ chí mạng cao hơn (20.0% vs. 5.0%).
  • Sát thương chí mạng cao hơn (2.0x vs. 1.5x).
  • Tốc độ đánh nhanh hơn (1.0 vs. 0.833).
 • So sánh với Skana Prime:
  • Lượng sát thương gốc nhỏ hơn (35.0 vs. 42.0).
   • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage nhỏ hơn (5.25 vs. 6.3).
   • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage nhỏ hơn (5.25 vs. 6.3).
   • Lượng sát thương Slash b.svg Slash damage nhỏ hơn (24.5 vs. 29.4).
  • Tỉ lệ chí mạng cao hơn (20.0% vs. 10.0%).
  • Sát thương chí mạng (2.0x vs. 1.5x).
  • Không có slot Madurai PolNaramon Pol polarities.

Cách lấy

 • Prisma Skana mua từ Baro Ki'Teer trong khu vực Tenno Relay với giá 175,000‍ Credits64PrimeBucks‍510. Lưu ý mỗi lần Baro Ki'Teer xuất hiện sẽ bán các mặt hàng khác nhau.
 • Unranked Prisma Skanas không có Forma hay Orokin Catalysts được nhét vào có thể đem giao dịch với người khác.

Ngoài lề

Media

 • Prisma Skana in Codex.
 • Prisma Skana in Codex
 • Prisma Skana's colors.
 • Loki Prime holding a Prisma Skana
 • Prisma Skana with a Prisma Hecate Syandana

Prisma Skana Skins

See Also

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.