Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Primal RageWarframe Augment Mod dành cho Wukong tăng Critical Chance của Primal Fury sau mỗi lần giết kẻ địch, lên đến tối đa là 100%. Crit chance cộng thêm dần dần giảm xuống mỗi giây.

Chỉ số

Rank Decay per second Critical Chance per kill Cost Conclave
0 -1% +6% 6 C5
1 -1% +7% 7 C5
2 -1% +8% 8 C8
3 -1% +10% 9 C10

Cách kiếm

 • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, với giá ReputationLargeBlack.png‍25,000 .

Ghi chú

 • Không liên quan đến mod crit chance được lắp vào vũ khí cận chiến được chọn, tổng crit chance không thể đạt đến 100% vì vậy không thể đạt được red crit.
 • Crit chance cộng thêm nhận được sau mỗi lần giết kẻ địch tỷ lệ với Power Strength, trong khi tốc độ phân hủy ảnh hưởng bởi Power Duration. Ví dụ, Wukong với:
  • 130% Power Strength (Intensify) có thể cho 1.30 x 10 = 13% Crit chance mỗi lần giết kẻ địch.
  • 40% Power Strength (Overextended) có thể cho 0.40 x 10 = 4% Crit chance mỗi lần giết kẻ địch.
  • 130% Power Duration (Continuity) có thể cho 100 / 130 = 0.77 Crit chance mất đi mỗi giây.
  • 40% Power Duration (Fleeting Expertise) có thể cho 100 / 40 = 2.5 Crit chance mất mỗi giây.
 • Wukong giữ lại hiệu ứng của Primal Rage miễn là Primal Fury còn hoạt động, và cộng thêm sẽ được thiết lập lại nếu Primal Fury bị dừng hoạt động bởi bất kì lý do nào.
 • Phần trăm hiện tại của Primal Rage hiện bên cạnh chỉ số khiên và máu của Wukong.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments