FANDOM


Powerfists giống Butcher, nhưng sử dụng một cái Furax. Giống Flameblade, chúng hay nấp cho đến khi người chơi đến gần, và có khả năng đánh úp, cộng thêm với tốc chạy nhanh. Khi sát người chơi, Powerfist sẽ vận sức vào đòn đánh cận chiến để gây sát thương lớn, sau đó là một chuỗi đòn đánh nhanh. Powerfist tấn công phát đầu chậm hơn Butcher, nhưng sau đó chúng tấn công như bình thường. Ngoài ra chúng có thể đập Furax xuống đất, đẩy đối phương ra xa và gây sát thương Electricity b Electricity.

Chiến thuật

  • Tấn công giống Butcher.
  • Khi Powerfist "chuẩn bị" đấm trúng, động tác vận sức sẽ rất chậm, và bắn vào đầu lúc đó sẽ RẤT tiện lợi.
  • Trước Update 13.6 , loại kẻ dịch này rất hiếm, xuất hiện với số lượng nhỏ trong Capture và rất hiếm khi thấy trong Exterminate. Ngoài ra chúng chỉ xuát hiện trong Alert, với số lượng lớn ở SurvivalMobile Defense .
    • Bản cập nhật 13.6.0 tăng tỉ lệ xuất hiện của chúng.

Lời khuyên

  • Powerfist gây hiệu ứng Viral b Viral khi đấm trúng

Chủng lính

Kuva Powerclaw Thông tin chung Thông tin thêm
FortressPistonSawman
Tileset Kuva Fortress Codex Scan 10
Vũ khí Ripkas Những đồ khác None
Thông số Mod Same as regular version
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 5
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100

Nightwatch Powerclaw Thông tin chung Thông tin thêm
NightwatchPowerclaw
Tileset {{{tileset}}} Codex Scan 10
Vũ khí Cleaver Những đồ khác None
Thông số Mod None
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 5
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100

Lỗi

  • Sát thương của đòn đánh đầu và các đòn đánh nhanh đang bị đảo ngược. Khi thử trên Powerfist cấp 10, đòn đánh đầu chỉ gây 60 sát thương, và đòn đánh nhanh gây trên 200.

Ảnh

  • Codex của Powerfist
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.