FANDOM


Tránh nhầm lẫn với Mag's Polarize.
PolaritySwap

Polarization là một quá trình khi Polarity được thêm vào hoặc chỉnh sửa trên ô mod của Weapons, Sentinels, or Warframe. Một Forma sẽ bị tiêu tốn khi polarize một item.

It is designed to allow players to increase the power of an individual item beyond its original capacity (or even doubled capacity with the use of Orokin Technology).

Cách dùng trên trang bị

Use Forma

Để sử đụng forma, vào phần Arsenal và đeo trang bị muốn forma. Chọn Upgrade > chọn Action tại phía dưới màn hình > chọn Polarize.

Sau khi chọn Polarize, một bảng các ô lắp Mod sẽ xuất hiện, cùng với Polarity trên các ô, click liên tục lên một ô Mod để thay đổi đến Polarity mong muốn. Những nơi đã được đặt Polarity vẫn có thể đè lên bằng 1 Polarity khác.

Lưu ý: Forma chỉ có thể được sử dụng lên 1 trang bị nếu nó đã đạt cấp tối đa (Rank 30). Khi sử dụng và chấp nhận cho Forma vào 1 món đồ, món đó sẽ trở về rank 0 (unranked).Giống như Warframe và các kỹ năng của Warframe sẽ bị tước đi. Orokin CatalystOrokin Reactor không bị ảnh hưởng bởi Forma . Khi sử dụng Forma , điểm có thể chứa các thẻ bài sẽ không được cộng dồn thêm (Tối đa vẫn là 30 rank ~ 30 điểm).

Mỗi lần Forma xong, vũ khí sẽ có thêm 1 ngôi sao hiện ở trên tên của trang bị đó.

Notes

  • Ranking up equipment that has been polarized will NOT give additional Mastery Points.
  • Polarizing does not remove any Orokin Catalysts or Orokin Reactors from equipment.
  • For each Forma used on equipment, said equipment will gain a star on the top right corner under the name of the equipment (only visible when modding). It is unknown if there is any limit on how many stars an item can have or if they will simply go outside the screen.
  • Polarizing an item with pre-installed mods will automatically uninstall them, and they will be returned to your arsenal.
  • Polarizing will reset the Item or Warframe to "Unranked" and will have to be leveled again.
  • Choose which equipment you want to Polarize wisely, as the Forma cannot be removed.
  • A polarity can be left blank, but the Forma will still be consumed.
  • Polarizing equipment allows players to rearrange the polarity slots, including those innate to the equipment to begin with. This NO LONGER includes Warframe Aura slots and melee Stance slots.

Tips

  • Re-polarizing slots for which you are forced to pay a penalty is the most efficient use of the Forma. Instead of just doubling mod capacity for one slot, you are essentially getting double + 1 for a slot that you would otherwise be paying a penalty for.

See also