FANDOMWarframe planet order
Origin System, đôi khi còn được gọi là Sol System là những khu vực chia đều các nhiệm vụ theo mức độ khó và theo phe (Grineer, Corpus, Infested), có thể sử dụng thông qua Nav Segments thu thập được từ các Bosses khác nhau. Mỗi hành tinh sẽ có những loại nguyên liệu khác nhau và một câu chuyện về nguồn gốc tùy vào faction đang chiếm đóng khu vực đấy. Đôi khi có một số hành tinh sẽ có 2 factions cùng chiếm đóng cùng một lúc, hình ở trên là hình chụp mẫu thể hiện các hành tinh khi sử dụng navigation.Nhiệm vụ Alert đôi khi sẽ khác với faction gốc của mỗi hành tinh, sẽ có một hình cái khóa hiện ra nếu người chơi chưa mở khóa được khu vực đấy. Hiện tại có tổng cộng 14 hành tinh.

Những nhiệm vụ trong một hành tinh được đặt tên theo những vật thể có thật v tồn tại trong hệ mặt trời được phát hiện bởi International Astronomical Union.

Có những nhiệm vụ cần key để có thể chơi đó là The Law of Retribution tại Earth, The Jordas Verdict tại Eris và Mutalist Alav V Assassination tại Eris.

Ngoài những node nhiệm vụ thì còn có Relay Node.

Ngoài hệ mặt trời ra thì có những khu vực ẩn cũng cần cò chìa khóa thì mới có thể vào được như Orokin Void, Orokin DerelictClan Dojo.

Thông tin các hành tinh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.