FANDOM


Pistol Scavenger là một Aura tăng số lượng đạn các loại súng lục(Pistol) khi người chơi nhặt lên.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +25% -2* C3
1 +50% -3* C3
2 +75% -4* C3
3 +100% -5* C4
4 +125% -6* C5
5 +150% -7* C5

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số đạn mỗi lần nhặt được sẽ được thêm 600%.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Pistol Ammo Mutation, loại mod thường cũng tăng số đạn nhặt được thêm cho Pistol.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.