FANDOM


Pilfering Swarmlà một Warframe Augment Mod của Hydroid cho Tentacle Swarm có cơ hội mang lại thêm đồ từ kẻ địch bị giết chết khi bị bẫy bởi xúc tu .

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 25% 6 C5
1 50% 7 C5
2 75% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Genius của Cephalon Suda hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Kẻ địch không cần phải bị giết bởi Tentacle Swarm để được nhậm thêm đồ; chúng có thể bị giết từ một nguồn khác miễn là dính tới xúc tu.
  • Có thể chống lại Ospreys và những kẻ địch bay khác.
  • Phối hợp được với Desecrate, xác còn ở đó vẫn nhân hiệu ứng .

Khác

  • Khi augemnt này lần đầu tiên xuất hiện, đồ rơi ra chỉ khi kẻ địch bị giết bởi Tentacle Swarm, khiến cho augment này không có tác dụng mấy ở cấp độ cao vì lương máu và giáp của kẻ địch. Hotfix 17.0.4 thay đổi nó trở thành hiệu ứng như bây giờ, đổi lấy điều này thì cơ hội nhận thêm đồ không còn bị ảnh hưởng bởi Power Strength.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.