FANDOM


Piercing Roar là một Warframe Augment Mod cho Rhino mang đến cho Roar khả năng gây proc Puncture b Puncture lên kẻ địch.

Chỉ số

Rank Range Cost Conclave
0 10m 6 C5
1 15m 7 C5
2 20m 8 C8
3 25m 9 C10

Cách kiếm

Ghi chú

  • Mod này làm cho Roar có khả năng gây nên 150 sát thương Puncture b Puncture và bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.