FANDOM


Piercing Caliber là mod tăng sát thương Puncture b Puncture cho rifle với 20% mỗi rank và tối đa 120% tại Rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +20% 6 C8
1 +40% 7 C8
2 +60% 8 C11
3 +80% 9 C14
4 +100% 10 C17
5 +120% 11 C20

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách sống sót ít nhất 30 phút trong event Operation: Mutalist Incursions .
  • Cũng có thể có được thông qua Divine Will Tactical Alert.

Ghi chú

  • Có thể kết hợp với Piercing Hit tăng 150% sát thương Puncture b Puncture .
  • Khi tính toán tổng sát thương thực, một vũ khí sẽ yêu cầu một phần trăm sát thương Puncture bằng 75% của tổng sát thương cơ bản bằng với sát thương thực tăng lên bởi mod ele tiêu chuẩn (tăng sát thương ele tương ứng bằng 90%). Phần trăm sát thương Impact cao hơn 75%, mod này sẽ khả thi hơn trái ngược với mod ele, và ngược lại với giá trị thấp hơn. Tính toán này chỉ liên quan đến sát thương thực, và không đi vào xem xét sát thương nhân lên giáp/thịt tươi/khiên kẻ địch.

Khác

  • Một trong số ít mod mô tả Warframe mà không theo gam màu chuẩn, ở đây là Nyx với skin Immortal của nàng.

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.