FANDOM


Phoenix RenewalWarframe Augment Mod dành cho Oberon Renewal. Nếu người chơi nhận sát thương trí mạng khi đang dưới hiệu ứng của Renewal, thay vào đó họ sẽ được hồi một tỷ lệ phần trăm máu. Tuy nhiên, hiệu ứng của augment sẽ chỉ xảy ra mỗi lần cho một đồng minh, có 90 giây hồi chiêu trước khi hiệu ứng chuyển sang người chơi khác.

Mod sẽ kích hoạt lúc cần thiêt khi họ nhận đủ lượng sát thương mà thông thường sẽ giết được họ, nhưng chỉ khi họ được đang hồi bằng Renewal.

Chỉ số

Rank Health Restored (%) Cost Conclave
0 20% 6 C5
1 30% 7 C5
2 40% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được khi đạt cấp độ General của Steel Meridian, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Gợi ý

  • Thời gian hồi đồng minh càng lâu thì lượng máu tối đa càng cao, mod này trở lên hiệu quả hơn. Dur thấp và streg thấp sẽ tăng thời gian hồi hoàn toàn cho đồng minh, điều này có nghĩa mod này có khả năng được kích hoạt nếu họ nhận sát thương trí mạng thì họ sẽ nhận lại được gần như tất cả máu lại.
  • Đồng minh dưới ~500 máu sẽ khó để hồi lại khi lên cấp độ cao không có chúng đơn giản sẽ nhận sát thương trí mạng với chỉ 1 phát bắn vào máu khiến mod khó mà có thể sử dung hiệu quả để chống lại chúng.
  • Đồng minh ngoài tầm 50 mét hầu như là không bao giờ nhận lợi ích từ nó vì họ ở quá xa khỏi khiến các quả cầu Renewal không thể tiếp cận họ vào khoảng thời gian ấy.

Ghi chú

Media

Phoenix Renewal (Oberon Augment) Is It Worth It?

Phoenix Renewal (Oberon Augment) Is It Worth It?

SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.