FANDOM


Paris Dryad SkinDeluxe Skin cho Paris.

Acquisition

Paris Dryad Skin chỉ có trong Market như 1 phần của Oberon Feyarch Collection, trong đó có cả Oberon Feyarch SkinAck & Brunt Danaus Skin với giá 245‍ Platinum64.

Trivia

  • Trong thần thoại Hy Lạp, Dryad là 1 tinh linh - hay gọi là nymph - tồn tại trong rừng hoặc cây.
    • Dryad còn là 1 loại bướm ở Nam Âu và Nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.