FANDOM


Pangolin Sword
Pangolin
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 1.85
Puncture wPuncture 5.55
Slash wSlash 29.6
Dậm xuống đất
Radius 1.0 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol
Ra mắt tại Update 8.0
Loại vũ khí đặc biệt từ clan Tenno cổ xưa.

Pangolin Sword khá giống với Cronus. Nó tốt hơn Skana giống như Cronus trong việc gây sát thương và tỉ lệ gây hiệu ứng sát thương element.

Có thể bán lấy 5,000‍ Credits64.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
20.000
ControlModule64
1
Ferrite64
750
Circuits64
300
AlloyPlate64
80
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A

Chỉ có thể lấy được từ Alert missions.

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Slash b.svg Slash damage.

Lợi thế:

 • gấy sát thương slash cao.
 • Có 1 Madurai Pol polarity slot.
 • Finishing attack(đòn kết liễu) nhanh chóng.
 • 100% sát thương gây tích tụ Slash b.svg Slash damage với jump attack.
 • Tốc độ đánh cao.
 • Lượng sát thương slide(trượt chém) cao.
 • Stance slot có Madurai Pol polarity, hợp với Crimson DervishVengeful Revenant stances.

Bất lợi:

 • Chỉ tấn công được 1 mục tiêu trong 1 lần.
 • Chỉ gây ra sát thương Puncture b Puncture damage và 1 lượng nhỏ sát thương Impact b.svg Impact.
 • Tỉ lệ chí mạng thấp.

Weapon Loadouts

Lưu ý

 • Thu thập được việc bug UI trong Arsenal, Pressure Point mod không có tác dụng hoàn toàn đối với Pangolin Sword(không cộng thêm hoàn toàn 90% sát thương). Không rõ đây chỉ là bug hay mod nó tác động như vậy đối với Pangolin Sword.

Ngoài lề

 • Nó được đặt tên giống như tên của Pangolin, 1 loài động vật tìm thấy ở Asia and Africa có loại vảy đặc biệt bảo vệ chúng.
 • Nó có thể có mối liên quan với Fang, vì có tạo hình khá giống nhau.

Media

 • Taken by Sherbniz
 • Taken by Sherbniz

See Also

 • Alert, the way you acquire the Pangolin Sword.
WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.