FANDOM


Pacifying Bolts là một mod bổ sung cho Warframe( Warframe Augment Mod) của Nyx trao cho Psychic Bolts khả năng làm choáng kẻ thù trong một thời gian ngắn.

Chỉ số

Cấp Effect Hao tổn Conclave
0 4 giây 6 C5
1 6 giây 7 C5
2 8 giây 8 C8
3 10 giây 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Flawless của New Loka, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Thời gian gây choáng phụ thuộc vào thời lượng sức mạnh(Power Duration).
SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.