Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki


Orokin Reactor là vật dụng dùng để nhân đôi điểm gắn Mod (Capacity) của Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành.

Cách sở hữu

Orokin Reactor có thể mua từ cửa hàng với giá Platinum64.png 20 bằng cách vào Market > Equipment > Components, hoặc có thể lắp ráp trong Foundry sau khi kiếm được blueprint. Bản vẽ có thể kiếm được bằng những cách sau :

  1. Từ nhiệm vụ Alert, cụ thể là Gift Of The Lotus Alerts.
  2. Phần thưởng từ Invasion.
  3. Phần thưởng Login hằng ngày.
  4. Phần thưởng từ Tactical Alert.
  5. Phần thưởng khi hoàn thành Sortie.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
35.000
Morphics64.png
1
NeuralSensor64.png
1
Neurode64.png
1
OrokinCell64.png
1
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64.png 10
Giá MarketIcon.png Market: Platinum64.png20 Giá Blueprint2.svg Blueprint: N/A

Cách sử dụng

How to install an Orokin Reactor

Để lắp Orokin Reactor vào trang bị mong muốn, vào Asernal >Chọn Trang bị mong muốn>Upgrade, sau đó chọn Nút Actions ngay dưới danh sách Mods và chọn Upgrade.

Nó hoạt động như thế nào

Orokin Reactor sẽ nhân đôi điểm gắn Mod (Capacity) của Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành. Điều này làm tăng giới hạn số điểm tiêu thụ khi gắn Mods của trang bị chứ không tăng thêm số ô gắn Mods. Sau khi gắn Orokin Reatoir, Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành rank 1 sẽ có Capacity là 2 và 60 khi đã ở rank cao nhất (rank 30). Không giống như Forma, Orokin Reactor chỉ gắn một lần duy nhất.

Sau khi một vũ khí được lắp Orokin Reactor, số capacity của Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành luôn gấp đôi Rank của nó.

Chú ý

  • Orokin Reactor thường được mọi người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như: “Khoai Vàng”, “Golden Potato” (Để phân biệt với Orokin Reactor: “Khoai Xanh”, “Blue Potato”), một vài trường hợp chỉ đơn giản là: “Khoai”, “Potato”.
  • Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành được mua trực tiếp bằng Platinum64.png từ Market sẽ được lắp sẳn Orokin Reactor và mở sẳn một ô Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành trong Inventory.
  • Sau khi được lắp, Orokin Reactor không thể tháo ra để lắp vào Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành khác (Tương tự với Orokin Catalyst).
  • Khi bán một Warframe, Archwing, và Bạn Đồng Hành đã lắp Orokin Reactor, Orokin Reactor sẽ biến mất.

Xem thêm


Advertisement