FANDOM


Một loại đá năng lượng từ thời Orokin.

—Miêu tả trong game

Orokin Cell là một loại nguyên liệu hiếm có thể tìm thấy tại Saturn, CeresOrokin Derelict. Nó thường rớt với số lượng 1-2 cục.

Tất cả các boss (bao gồm cả Stalker) cũng có tỷ lệ rớt Orokin Cell sau khi bị giết, ngoài ra thì General Sargas RukLieutenant Lech Kril có tỷ lệ cao hơn bởi vì chúng là boss của hành tinh rớt cell.

Sau Update 13.8 trên PC, Tier 3 Survival có phần thưởng 3 cục.

Các Blueprints cần Orokin Cell

Nhấn để xem các loại Blueprint cần Orokin Cell.
Blueprint Loại Số lượng
Forma Enhancement 1
Orokin Catalyst Enhancement 1
Orokin Reactor Enhancement 1
Bo Melee 1
Ankyros Prime Melee 10
Dakra Prime Melee 15
Dual Kamas Melee 1
Glaive Prime Melee 10
Orthos Prime Melee 10
Plasma Sword Melee 1
Reaper Prime Melee 10
Scindo Prime Melee 15
Afuris Pistol 1
Akbolto Pistol 1
Aklex Pistol 1
Akmagnus Pistol 2
Akvasto Pistol 2
Bolto Pistol 2
Bronco Prime Pistol 10
Detron Pistol 10
Akbronco Pistol 1
Lex Prime Pistol 10
Seer Pistol 2
Sicarus Prime Pistol 10
Twin Vipers Pistol 1
Braton Prime Rifle 10
Latron Prime Rifle 10
Vectis Rifle 4
Boltor Prime Rifle 10
Boar Prime Shotgun 10
Ash Warframe 1
Banshee Warframe 1
Ember Warframe 1
Excalibur Warframe 1
Frost Warframe 1
Frost Prime Warframe 1
Loki Warframe 1
Mag Warframe 1
Mag Prime Warframe 3
Nekros Warframe 3
Nova Warframe 1
Nyx Warframe 1
Oberon Warframe 1
Rhino Warframe 1
Saryn Warframe 1
Trinity Warframe 1
Valkyr Warframe 1
Volt Warframe 1
Vauban Warframe 1
Zephyr Warframe 1
Oberon Systems Component 1
Scorpion Ash Helmet Helmet 1
Locust Ash Helmet Helmet 1
Reverb Banshee Helmet Helmet 1
Chorus Banshee Helmet Helmet 1
Phoenix Ember Helmet Helmet 1
Backdraft Ember Helmet Helmet 1
Avalon Excalibur Helmet Helmet 1
Pendragon Excalibur Helmet Helmet 1
Aurora Frost Helmet Helmet 1
Squall Frost Helmet Helmet 1
Essence Loki Helmet Helmet 1
Swindle Loki Helmet Helmet 1
Coil Mag Helmet Helmet 1
Gauss Mag Helmet Helmet 1
Flux Nova Helmet Helmet 1
Menticide Nyx Helmet Helmet 1
Vespa Nyx Helmet Helmet 1
Oryx Oberon Helmet Helmet 1
Markhor Oberon Helmet Helmet 1
Thrak Rhino Helmet Helmet 1
Vanguard Rhino Helmet Helmet 1
Hemlock Saryn Helmet Helmet 1
Chlora Saryn Helmet Helmet 1
Aura Trinity Helmet Helmet 1
Meridian Trinity Helmet Helmet 1
Esprit Vauban Helmet Helmet 1
Gambit Vauban Helmet Helmet 1
Storm Volt Helmet Helmet 1
Pulse Volt Helmet Helmet 1
Cierzo Zephyr Helmet Helmet 1

Market

Mua vật phẩm này tức là bạn đồng ý đổi 10‍ Platinum64 lấy 1 Orokin Cell.

—Miêu tả trong game

Orokin Cell có thể mua thẳng trong market với giá 10‍ Platinum64. Ngoài ra người chơi có thể mua blueprint của nó với giá 100‍ Platinum64 và có thể tái sử fung5 không cần mua lại.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
AlloyPlate64
50.000
NanoSpores64
50.000
Salvage64
25.000

Thời gian: 1 hrs
Rush: Platinum64 2
Giá MarketIcon Market: Platinum6410 Giá Blueprint2 Blueprint: Platinum64100

Ghi chú

  • Vào Update 15.3, để có thể chế tạo tất cả các vật phẩm bạn cần 225 Orokin Cells.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.