Orokin Catalyst là 1 loại nguyên liệu để nâng cấp điểm gắn Mod (Capacity) cho các loại Vũ khí, bao gồm vũ khí của Archwing và vũ khí của Sentinels, tăng gấp đôi điểm capacity cho chúng.

Cách sỡ hữu

Có thể mua với giá 20‍ Platinum64.png bằng cách vào Market > Equipment > Components, hoặc chế tạo trong Foundry bằng blueprints. Sau đây là sáu cách có thể kiếm được blueprints:

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
25.000
ControlModule64.png
1
Gallium64.png
1
Morphics64.png
1
OrokinCell64.png
1
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64.png 10
Giá MarketIcon.png Market: Platinum64.png20 Giá Blueprint2.svg Blueprint: N/A

Baro Ki'Teer đôi lúc cũng bán với giá PrimeBucks.png‍700 và 400,000‍ Credits64.png.

Cách sử dụng

Cách lắp Orokin Catalyst

Vào Asernal > Chọn vũ khí cần lắp, sau đó vào Upgrade> chọn nút Action ở dưới cùng và chọn như hình bên. Khi lắp vào sẽ không thể tháo ra và sẽ nâng số lượng điểm capacity lên gấp đôi với số Rank hiện đang có của vũ khí đó. Không giống như Forma, nó không cần phải Max Rank và sẽ không Reset điểm về ban đầu, có thể lắp bất cứ khi nào.

Nó hoạt động như thế nào

Orokin Catalyst sẽ nhân đôi điểm gắn Mod (Capacity) của vũ khí. Điều này làm tăng giới hạn số điểm tiêu thụ khi gắn Mods của trang bị chứ không tăng thêm số ô gắn Mods. Sau khi gắn Orokin Catalyst, vũ khí rank 1 sẽ có Capacity là 2 và 60 khi đã ở rank cao nhất (rank 30). Không giống như Forma, Orokin Catalyst chỉ gắn một lần duy nhất.

Sau khi một vũ khí được lắp Orokin Catalyst, số capacity của vũ khí luôn gấp đôi Rank của nó.

Chú ý

  • Oroki Catalyst thường được mọi người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như: “Khoai xanh”, “Blue Potato”  (Để phân biệt với Orokin Reactor: “Khoai Vàng”, “Golden Potato”), một vài trường hợp chỉ đơn giản là: “Khoai”, “Potato”.
  • Vũ khí được mua trực tiếp bằng Platinum64.png từ Market sẽ được lắp sẳn Orokin Catalyst và mở sẳn một ô vũ khí trong Inventory.
  • Sau khi được lắp, Orokin Catalyst không thể tháo ra để lắp vào vũ khí khác (Tương tự với Orokin Reator). Nếu người chơi sử dụng một vũ khí đã lắp Orokin Catalyst để làm nguyên liệu chế tạo một vũ khí khác, thì Orokin Catalyst sẽ biến mất thay vì chuyển từ vũ khí nguyên liệu sang vũ khí mới.
  • Khi bán một vũ khí đã lắp Orokin Catalyst, Orokin Catalyst sẽ biến mất.

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.