FANDOMOre Gaze là một Warframe Augment Mod dành cho Atlas, khi trang bị skill Petrify sẽ làm cho kẻ địch bị hóa đá sau đó tự động được scan vào codex, và sẽ làm cho chúng có khả năng drop ra thêm đồ.

Thông số

Rank  Tỉ lệ drop đồ Capacity tốn  Conclave
0 20% 6 C5
1 30% 7 C5
2 40% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được từ việc đạt đến rank General >đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc là rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Lưu ý

  • Kẻ địch phải bị hóa đá hoàn toàn mới có khả năng drop đồ.
  • Tỉ lệ drop đồ sẽ bị ảnh hưởng bởi Power Strength, cao nhất sẽ là 100% (sẽ phải cần 200% Power Strength).

Video minh họa

Bugs

  • Như skill lúc bình thường, Grineer hạng nặng như Heavy Gunners sẽ không bị hóa đá hoàn toàn, chúng sẽ kháng cự lại ở giây cuối cùng và đảo ngược quá trình hóa đá. 
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.