FANDOM


Tenno carrier

Orbiters là các tàu chiến được sử dụng bởi Tenno để du hành khắp vũ trụ, nó cũng đóng vai trò là một tàu chứa trang bị và kho vũ khí của Tenno. Ngoài ra, còn có một Orokin AI tên là Ordis điều hành tất cả các máy móc và thiết bị trong tàu.

Landing Craft

Orbiter có chở theo một cái thùng nhỏ gọi là Lnading Craft và khu vực này thật chất cũng là chỗ thả Tenno xuống khu vực chiến đấu. Landing Craft là một phần không thể thiếu nếu như Tenno phải di chuyển trong khắp hệ mặt trời, nó có khả năng chống chọi thời tiết, áp lực của đáy biển và gia tốc trong vũ trụ.

Tenno khi nằm trên Landing Craft sẽ nhìn thẳng xuống mặt đất và nhảy xuống, trong trường hợp extract thì Landing Craft sẽ hướng dọc lại để Tenno có thể leo lên. Nó có thể chở các vật nặng như Fomorian Power Cores bằng cách sử dụng lực hút.

Hiện nay có bốn loại Landing Craft khác nhau và có công dụng Air Support cũng khác nhau khi người chơi sử dụng Air Support Charges. Người chơi có thể thay đổi Landing Craft bằng cách chọn Equipment > Landing Craft > Select Landing Craft.

Liset

LisetSkinDefault
Bài viết chính: Liset

Liset là Landing Craft đầu tiên cũng là mặc định cho tất cả người chơi. Năng lực của Liset Air Support là Override.

Mantis

InsectShipDefault
Bài viết chính: Mantis

Mantis là Landing Craft thứ hai mà người chơi có thể sở hữu. Năng lực của Mantis Air Support là Med Tower.

Scimitar

BlueSkyShip
Bài viết chính: Scimitar

Scimitar là loại Landing Craft thứ ba mà người chơi có thể sở hữu. Năng lực của Scimitar Air Support là Carpet Bomb.

Xiphos

GyroscopeShip
Bài viết chính: Xiphos

Xiphos là loại Landing Craft thứ tư mà người chơi có thể sở hữu. Năng lực của Xiphos Air Support là Sentry Gun.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.