FANDOM


Áo giáp của sự sống mang tên Oberon Feyarch. Gói skin được lấy cảm hứng từ khu rừng này bao gồm Oberon, Paris và Ack & Brunt.

—Miêu tả trong game

Oberon Feyarch Collection là gói Deluxe Skin xuất hiện ở Update 18.7. Nó bao gồm:

Cách kiếm

Oberon Feyarch Collection có thể mua ở trong Market với giá 245‍ Platinum64

Ghi chú

  • Tuy Feyarch Skin có thể mua lẻ với 165‍ Platinum64, Skin Danaus và Dryad chỉ có ở trong gói này, và không thể mua lẻ.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.