FANDOM


Nikana Prime
PrimeNikana
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Nikana
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 4.8
Puncture wPuncture 4.8
Slash wSlash 85.5
Dậm xuống đất
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol
Ra mắt tại Hotfix 18.4.12
 
 
Một thanh kiếm đã có từ trước khi Orokin sụp đổ, được rèn bởi nhưng kỹ thuật cổ xưa nhưng vẫn sắc bén hơn Nikana bây giờ.
Nikana Prime là phiên bản Prime của Nikana theo công nghệ Orokin, được thêm vào trong bản cập nhật 18.4.12.
Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
PrimeBlade
1
PrimeHilt
1
OrokinCell64
15

Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 50
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A
Drop Locations

Blueprint Neo S8 Uncommon
Neo N5 Rare (V)
Axi A1 Rare (V)
Prime Blade Meso N4 Rare
Meso V2 Rare (V)
Neo N4 Rare (V)
Prime Hilt Axi N4 Rare
Neo N6 Rare (V)
Axi N2 Rare (V)

Blueprint Neo S8 Uncommon
Neo N5 Rare (V)
Axi A1 Rare (V)
Prime Blade Meso N4 Rare
Meso V2 Rare (V)
Neo N4 Rare (V)
Prime Hilt Axi N4 Rare
Neo N6 Rare (V)
Axi N2 Rare (V)

Blueprint Neo S8 Uncommon
Neo N5 Rare (V)
Axi A1 Rare (V)
Prime Blade Meso N4 Rare
Meso V2 Rare (V)
Neo N4 Rare (V)
Prime Hilt Axi N4 Rare
Neo N6 Rare (V)
Axi N2 Rare (V)

Lith/Meso/Neo/Axi refer to Void Relics

Thông Số

Nikana Prime gây chủ yếu là sát thương Slash b.svg Slash

Ưu điểm

 • Sát thương cơ bản lớn nhất trong số các vũ khí cận chiến
 • Sát thương Slash b.svg Slash cao.
 • Tỷ lệ chí mạng cao
 • Tỷ lệ gây hiệu ứng cao
 • Có polarity Madurai PolVazarin Pol

Nhược điểm

 • Sát thương Puncture b PunctureImpact b.svg Impactthấp
 • Có bán kính dậm đất nhỏ

So sánh

Nikana Prime so với Dragon Nikana:

 • Sát thương cơ bản cao hơn (95.1 vs. 85.0).
  • Sát thương Impact b.svg Impact cao hơn (4.8 vs. 4.25).
  • Sát thương Puncture b Puncture thấp hơn (4.8 vs. 8.5).
  • Sát thương Slash b.svg Slash cao hơn (85.5 vs. 72.25).
 • Tỷ lệ chí mạng cao hơn (20.0% vs. 15.0%).
 • Tốc độ đánh cao hơn (1.08 vs. 1.0).
 • Tỷ lệ gây hiệu ứng cao hơn (20.0% vs. 15.0%).

Nikana Prime so với Nikana:

 • Sát thương cơ bản cao hơn (95.1 vs. 45.0).
  • Sát thương Impact b.svg Impact cao hơn (4.8 vs. 2.25).
  • Sát thương Puncture b Puncture cao hơn (4.8 vs. 4.5).
  • Sát thương Slash b.svg Slash cao hơn (85.5 vs. 38.25).
 • Tỷ lệ chí mạng cao hơn (20.0% vs. 10.0%).
 • Tốc độ đánh cao hơn (1.08 vs. 0.917).
 • Tỷ lệ gây hiệu ứng cao hơn (20.0% vs. 10.0%).

Lịch sử

 • Nikana Prime được phát hành ở Server Trung Quốc vào tháng 7 năm 2015, cùng với Excalibur UmbraSpira Prime
 • Nikana Prime đã bị rò rỉ thông tin trong codex ở phiên bản 18.4.7
 • DERedText khẳng định rằng Nikana Prime là một phiên bản nâng cấp của Dragon Nikana, nó cũng có thể dùng skin Gemini Nikana Sheath dành riêng cho Nikana
WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.