FANDOM


Cấy ghép neural-link để kiểm soát sự gia tăng. Là một trong những thiết kế của Grineer.

—Miêu tả trong game

Neural Sensors là một vật phẩm hiếm có thể tìm thấy trên Jupiter. Thường được tìm thấy với số lượng dao động từ 1 - 4. Neural Sensors thường được tìm thấy nhiều nhất khi đánh bại Alad V (Themisto) hơn là các kẻ địch bình thường. (Trước đây là J3-Golem, nhưng đã được thay thế bởi sự kiện The Hunt For Alad V.)

Đồng thời nó cũng được tìm thấy ở các nhiệm vụ Dark Sector trên Jupiter. Cho đến update 16.4, Neural Sensors mới có thể rơi ra từ Raptor.

Blueprints Requiring Neural Sensors

Click to view the Blueprints requiring Neural Sensors
Blueprint Type Quantity
Forma Enhancement 1
Orokin Reactor Enhancement 1
Bolt Release Item 1
Heat Dagger Melee 1
Heat Sword Melee 1
Kama Melee 5
Lecta Melee 3
Mire Melee 2
Serro Melee 3
Ash Helmet Component 1
Banshee Helmet Component 1
Chroma Helmet Component 2
Ember Helmet Component 1
Excalibur Helmet Component 1
Frost Helmet Component 1
Frost Prime Helmet Component 1
Loki Helmet Component 1
Loki Prime Helmet Component 2
Mag Helmet Component 1
Mantis Avionics Component 6
Nekros Helmet Component 1
Nova Helmet Component 1
Nyx Helmet Component 1
Rhino Helmet Component 1
Saryn Helmet Component 1
Trinity Helmet Component 1
Valkyr Helmet Component 1
Volt Helmet Component 1
Volt Prime Chassis Component 3

Market

Có thể mua trực tiếp trong market với giá Bản mẫu:Pt cho 1 Neural Sensors.

—In-Game Description

Ngoài cách mua trực tiếp với Bản mẫu:Pt như vậy. Người chơi còn có thể mua bản chế tạo của nó-blueprints (sử dụng vô số lần) với giá Bản mẫu:Pt.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
AlloyPlate64
50.000
NanoSpores64
50.000
Salvage64
25.000

Thời gian: 1 hrs
Rush: Platinum64 2
Giá MarketIcon Market: Platinum6410 Giá Blueprint2 Blueprint: Platinum64100

Notes

  • Sau bản update 9, tất cả các vật phẩm hiếm đều rớt nhiều hơn mức bình thường, đến 6 cái trong 1 lần. Tỷ lệ rớt đã được sửa chữa trong Hotfix 9.1.3.
  • Từ hoxfix 9.8.2 cho đến hotfix 9.8.3, J3-Golem có tỷ lệ rớt nhiều hơn thường lệ. Update 9.8.3 đã sửa tỷ lệ rớt này.
  • Ngoài việc chế tác các loại nón (skin nón dùng trên warframe) và công nghê Orokin, chỉ có 6 vũ khí và Grustrag Three Bolt Release là cần sử dụng Neural Sensors.
  • Neural Sensors được làm bởi Grineer, nhưng nó chỉ rớt từ Corpus và Infested.

Các nơi dễ tìm

Elara và Sinai, Jupiter là những nơi khá hiệu quả khi cần tìm Neural Sensor. Nơi khác là Themisto, Jupiter (Alad V Assassination) rất hiệu quả khi muốn farm.

Distilling Extractors cũng là một cách hiệu quả khi sử dụng chúng để farm (lưu ý:phải mở hết tất cả các vùng trong khu vực đó mới có thể sử dụng), mặc dù không đảm bảo là sẽ thu được Neural Sensor.

Trivia

  • Phần mô tả của Neural Sensors và Neurodes đã được đổi rất nhiều lần, với lần thứ hai hoàn thành ngược lại nhưng thành phần đã rõ. Điều này cuối cùng đã được khôi phục lại trong update 15 để phù hợp với thiết kế đúng của họ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.