FANDOM


Nav Segment là một phần nằm trong tàu của người chơi, cho phép Tenno có thể đi đến các hành tinh khác nhau.

Vật này có thể nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ Assassination ở một hành tinh cố định trong Hệ Mặt Trời, với mỗi segment được nắm giữ bởi những Boss khác nhau. Khi nhận được một Nav segment, nó tự động kích hoạt khi bạn sử dụng navigation ở trong tàu của mình. Trừ trường hợp khi bạn làm việc này tại Relay thì sẽ bị gián đoạn một chút trước khi nó hoạt động, khuyến khích bạn nên kích hoạt nó trên tàu của mình trước khi sử dụng navigation ở chỗ khác.

Walkthrough

Đối với người chơi mới thì hầu hết các nodes nhiệm vụ sẽ bị khóa, nên đây là hướng dẫn giúp các Tenno gặp rắc rối trong việc mở khóa hết các hành tinh.

Warframe planet order3
  • Earth là segment đầu tiên được mở khóa trong Liset.
  • Tại một thời điểm nào đó khi hoành thành nhiệm vụ Vor's Prize sẽ giúp bạn mở được Mercury
  • Hạ gục Captain Vor tại Tolstoj, Mercury, cho phép Tenno thu thập thêm 2 Nav segments của MarsVenus

Sau lúc đấy thì bản đồ lớn sẽ bị chia thành 2 lối. Chú ý rằng các map nằm trên cùng một đường thẳng thường có level quái gần bằng nhau.

Hướng bên Mars:

Hướng bên Venus:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.