Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Một cái Nav Coordinate

Nav Coordinates là một loại Pickups có hình dạng giống như Energy Orbs nhưng màu tối hơn với hiệu ứng "vũ trụ" bên trong. Nó có thể tìm thấy thường xuyên tại tất cả nhiệm vụ và khu vực trừ Orokin Void. Đây là loại nguyên liệu chủ yêu để tạo ra key Orokin Derelict (cần 5 cái cho 1 key) trừ Assassination.

Lephantis Nav Coordinates

Để chế tạo Orokin Derelict Assassination key cần phải có 5 cục Lephantis Nav Coordinates. Những cục này thường rớt trong tất cả các loại nhiệm vụ của Orokin Derelict.

Mutalist Nav Coordinates

Một cục Mutalist Nav Coordinate

Mutalist Nav Coordinates được sử dụng để chế tạo Mutalist Alad V Assassinate Key. Nó thường được nhận dưới dạng phần thưởng từ các nhiệm vụ Infested invasions. Ngoài ra còn có thể tìm thấy ở Orokin Derelict Defense (rotation B), Derelict Survival (rotation B), và Hive Sabotage. Vật phẩm này có thể giao dịch giữa các ngời chơi.

Ghi chú

  • Nav Coordinates thu thập được sẽ xuất hiện ở bảng tổng kết nhiệm vụ.
  • Độ rộng/diện tích của bản đồ sẽ cho biết bạn có thể lượm tối đa bao nhiêu cái trong một nhiệm vụ.